Splnění

 
Dnešní prodej průmyslového zboží je často spojen s otázkou financování či leasingu. Motivace mohou být zcela jiné. Na tento vývoj reagovaly zejména podniky, které založily vlastní banky nebo finanční společnosti. Příkladné jsou zde zmínění výrobci automobilů, kteří dnes nabízejí širokou škálu finančních služeb. Často jsou doplněny klasickými dodatečnými výhodami, které vyplývají například ze servisních bonusů, jako jsou pojištění, údržba, balíčky pneumatik atd. Prodej výrobků se provádí doposud na měsíční sazbě, která je nižší než cena vozidel.
 
Použití takové finanční společnosti nabízí prodejcům vysokou přidanou hodnotu. Kromě účasti na dosažených finančních maržích to vyplývá již z dobré pověsti, která představuje samostatnou banku. Rozsah služeb a služeb bude výrazně rozšířen. Vlastní modely pronájmu mohou ovlivnit trhy použitých strojů a zisk z dalšího marketingu. Údaje o zákaznících jsou navíc k dispozici pro účely úvěru nebo prodeje. Standardy týkající se nakládání s těmito službami může stanovit sám. Existuje celá řada důvodů, proč je vaše vlastní finanční společnost pro dodavatele užitečná.
Provoz takové společnosti však podléhá ustanovením německého zákona o bankách (KWG) a podléhá dohledu Bundesbank a Federálního úřadu pro finanční dohled (BaFin). Způsoby založení jsou rozsáhlé a nezbytné provozní prostředky související s provozem nezávislé finanční společnosti jsou rozmanité. Pečlivé zvážení příležitostí a rizik - včetně nákladů a přínosů - často vyvolává otázku, zda se nezbytný závazek k instalaci a provozu společnosti nakonec vyplatí.
 
Společnost CONLINK Fulfillment GmbH se na tyto otázky specializovala. Odpověď je široká škála služeb dostupných prodejcům, kteří se podílejí na založení a provozování vlastní finanční společnosti. To začíná zakládáním konzultací a instalací společnosti a nabízí moduly v různých stupních eskalace, ve kterých je provoz společnosti převzat společností CONLINK Fulfillment pod značkou Vendors. To lze provést prostřednictvím čistých smluv o poskytování služeb nebo v rámci podnikatelské účasti.
 
Zvláštní kompetence společnosti CONLINK Fulfillment spočívá v inovačním IT, které umožňuje efektivní řešení všech obchodních transakcí a zároveň umožňuje dodavatelům mít přehled o společnosti prostřednictvím webových služeb. Základem toho je více než 20 let zkušeností se zpracováním leasingových a finančních smluv všeho druhu, jakož i kompetence vývoje softwaru ve stejném období.
 
Vyzvěte náš tým, pokud uvažujete o vlastnění finanční společnosti a přesvědčíme vás o výhodách řešení. Na požádání rádi zavoláme zpět.
Naše služby pokračují: Můžeme převzít stávající portfolia, která budou v budoucnu aktivně či pasivně podporována třetími stranami v oblasti servisu. Stávající společnosti mohou být provozovány zcela nebo v souladu s konkrétními oblastmi.
 
Společnost CONLINK už na území české republiky nepodniká. Pokud máte zájem o finanční služby, můžete požádat například o Ammado půjčky ihned, které jsou dostupné v ČR. Více informací na https://www.ammadopujcky.cz/pujcka-ihned
 


Kontakt

CONLINK Holding AG

Am Schützenplatz 13
D- 21218 Seevetal
 

Tel. +49 (4105) 5021-0
Fax. +49 (4105) 5021-999
E-Mail: info@conlink.de
 

HOME Pojišťovací služby